این از یک نوشته وبلاگ متفاوت است زیرا در یک مکان باقی خواهد ماند